Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medieplan og utstillinger 2021

 
OTF-nytt 2021
OTF-nytt er medlemsbladet for Oslo Tannlegeforening. Det distribueres til ca. 1550 adressater 4 ganger pr. år og kan også leses digitalt. 

Last ned medieplan for OTF-nytt 2021


Utstillinger 2021
På grunn av den pågående pandemien, vil flere av medlemsmøtene blir gjennomført som webinar i 2021.
Vi har satt et tak på 500 deltakere på webinarene og 330 på fysiske medlemsmøter på Høyres Hus. Heldagskurset har et tak på 150 om det blir gjennomført fysisk. 

Vi kan presentere videosnutter eller logo i pausen. Ta kontakt for pris og muligheter.

Planlagte medlemswebinar / møter i 2021:
Tirsdag 26. januar (webinar) kl. 17.30-19.30 med 1 x 15 minutters pause
Tirsdag 9. mars (webinar) kl. 17.30-19.30 med 1 x 15 minutters pause
Tirsdag 1. juni (åpent om det blir webinar eller fysisk på Høyres Hus)
Tirsdag 31. august (åpent om det blir webinar eller fysisk på Høyres Hus)
Tirsdag 12. oktober (åpent om det blir webinar eller fysisk på Høyres Hus)
Tirsdag 7. desember (åpent om det blir webinar eller fysisk på Høyres Hus)

Heldagskurs fredag 19. november  kl. 09.00-17.00 (åpent om det blir webinar eller fysisk på Høyres Hus)

Forbehold om endringer i oppsatt plan.

Priser utstillinger 2021
Kr 6000,-+ mva for tirsdagskursene (når mulig på Høyres Hus)
Kr 7600,- + mva for heldagskurset i november (når mulig på Høyres Hus)

Priser digital annonsering på webinar 2021
Kr 4500,- + mva for logopresentasjon i pausen og under annonsering av kurset
Kr 4500,- + mva for videosnutt maks. 2 minutter i pausen 

Last ned utstillings- og medieplan her.

Kontaktperson for annonser og utstillinger er OTFs kontorleder.
Epost: otf@oslotann.no
Tlf: 22 43 64 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening