Logo
 
 
 
 
 

Medlemswebinar 1.juni; Endodontisk revisjonsbehandling

 
Arrangement : Medlemswebinar 1.juni; Endodontisk revisjonsbehandling
Dato : tir. 1.6. 2021
Sted : WEBINAR. Påmelding åpner 3. mai.
Kontakt person : OTF
Telefon : 22436450
E-post :otf@oslotann.no
 
Webinar
Tirsdag 1. juni kl. 17.30-20.00

Kursholder: Gilberto Debelian, 
Tannlege, dr. odont. og spesialist i endodonti 

Gilberto Debelian ble utdannet tannlege ved Universitetet i São Paulo, Brasil i 1987. Han videreutdannet seg til spesialist i endodonti ved Universitetet i Pennsylvania i USA i 1991 og tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1997. Han har vært instruktørtannlege, førsteamanuensis og universitetslektor ved avdeling for endodonti ved UiO og er i dag gjesteprofessor i endodonti ved Universitetet i Nord Carolina og Universitetet i Pennsylvania, USA.
Debelian er daglig leder ved Endo Inn - Microscopy Teaching Centre i Oslo (www.endoinn.com) og jobber daglig med pasienter ved spesialistpraksis SpesDent i Oslo. Debelian har skrevet bok og bokkapitler i endodonti og har mer enn 80 vitenskapelige og kliniske publikasjoner.Kursbeskrivelse  
Flere oppfølgingsstudier viser et utmerket resultat av primær endodontisk behandling av tenner med eller uten periapikale lesjoner i over 90% av tilfellene. Imidlertid viser tverrsnittsstudier at behandlingsresultatene ikke alltid er så gode. Dette antyder at et større antall rotfylte tenner i befolkningen kan ha endodontisk sykdom. Eliminering eller reduksjon av intra- og/eller ekstraradikulær infeksjon vil i de fleste av tilfellene føre til periapikal tilheling.  To behandlingsalternativer kan anbefales ved slike tilfeller: enten endodontisk revisjonsbehandling eller endodontisk periapikal mikrokirurgi (apisektomi).

Tannlegen vil møte disse problemstillingene i daglig praksis, og den kliniske beslutningen om å velge det ene eller andre behandlingsalternativet vil være avhengig av flere biologiske og kliniske faktorer, samt operatørens ferdigheter. Dette involverer også pasientens samtykke og forventning. Forhold som avgjør valg av behandlingsalternativ er tannens forfatning basert på en helhetsvurdering: obliterasjoner, skjulte kanaler, stifter, koronal lekkasje, ikke-restaurerbar tann, og om det foreligger intra- og/eller ekstraradikulær infeksjon. 

Formålet med dette foredraget er å gi en oversikt over biologiske og kliniske faktorer knyttet til behandling av tidligere rotfylte tenner med apikal periodontitt, samt hvordan de kliniske utfordringene ved revisjonsbehandling kan løses for å oppnå et vellykket resultat. 

Hovedemner:
1. Når bør man anbefale revisjonsbehandling, apisektomi eller ekstraksjon?
2. Metode for å fjerne tidligere rotfyllingsmateriale på en effektiv og forutsigbar måte. 
3. Beskrivelse av teknikk til å forsere «steps» eller «via falsa» i rotkanalene fra tidligere behandling.
4. Protokoll for irrigasjon
5. Reparasjon av koronale perforasjoner med bruk av biokeramiske materialer.
6. Obturasjon

Kursavgift
Gratis for OTFs medlemmer (MNTF tannleger med pliktmedlemskap i OTF) 
Gratis for OTFs assosierte medlemmer (tannleger med pliktmedlemskap i en annen lokalforening som har søkt om sidemedlemskap i OTF). 

Kr 500,- for MNTF tannleger med pliktmedlemskap i en annen lokalforening.
Kr 500,- for tannpleiere i NTpF (Norsk Tannpleierforening).

Medlemsnummer i NTF og NTpF må oppgis ved påmelding. 

Betaling kan gjøres med kort, Vipps eller faktura. Fakturagebyr kr 75,- tilkommer ved fakturautsendelse.

Påmeldin
g:
Påmelding åpner 3. mai 2021 via deltager.no. 
Du vil motta en bekreftelse fra deltager.no. Gjør du ikke det, ta kontakt med otf@oslotann.no.
Lenke med innloggingsinformasjon til webinaret sendes alle påmeldte kursdagen ca. kl. 13.00.
OTF benytter plattformen Zoom til sine webinar. 

Program:
Kl. 17.30:  Informasjon fra OTFs leder
Kl. 17.35:  Introduksjon av kveldens foreleser
  Forelesning, del 1.
Kl. 18.20:  Pause, digitale utstillinger
Kl. 18.35:   Forelesning, del 2
Kl. 19.20: Avslutning og eventuelle spørsmål
Kl. 20.00: Slutt

Forbehold om endring i oppsatt tidsplan.


Kurset gir to tellende timer i NTFs etterutdanningssystem. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening