Logo
 
 
 
 
 

Medlemsmøte 6. oktober; Motiverende samtaler

 
Arrangement : Medlemsmøte 6. oktober; Motiverende samtaler
Dato : tir. 6.10. 2020
Sted : Webinar
Kontakt person : Oslo Tannlegeforening. Påmelding åpner: 8. september
Telefon :
E-post :otf@oslotann.no
 
Meld deg på kurset her
Lenke med påloggingsinformasjon sendes de som er påmeldt tirsdag morgen.

Tema: Motiverende samtaler

Motiverende Intervju - Hvordan fremme motivasjon til endring.
Hvorfor er det slik at noen pasienter gjør alt riktig vedrørende tannhygiene, mens andre gjør nesten ikke noe riktig selv om de har store utfordringer med tannhelsen? Dagens innlegg av arbeidspsykolog Stian Midtgård om Motiverende Intervju kan gi deg økt forståelse for dette og noen enkle verktøy for bedre fremme motivasjon hos dine pasienter.

Motiverende Intervju (MI) er en samtaleteknikk som hjelper en pasient til å endre problematisk adferd. Pasienter kan ofte ha motstridende tanker og følelser om evnen til å klare å gjøre endring og målet til MI er å øke motivasjon på tross av dette.

Det er pasientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens behandler styrer samtalen ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av pasientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Kursets mål:
- Forståelse for hva som motiverer dine pasienter.
- Forståelse for hva som fremmer og forsterker pasientens motivasjon til endring.
- Forståelse for hva som gjør at noen klienter har motstand mot endringer.
- Konkrete og enkle samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag til å fremme motivasjon til endring.
- Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine klienter.
- Verktøy til å møte ambivalens.
- Verktøy til å gi informasjon på en god måte.

Kursholder: Stian Midtgård
Stian Midtgård er en arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI). – også kalt Motiverende Samtale. Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i Bergen Kommune, NAV-ansatte, tannleger, tannpleiere, leger, sykepleiere og fysioterapeuter.
Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og har jobbet mye innen feltet arbeid og helse.

Midtgård er medlem av MINT – The Motivational Interviewing Network of Trainers – som er en internasjonal organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI). 
Les mer på: 
https://www.arbeidspsykolog.no/


Tidspunkt
Webinaret starter kl. 17.30 
Vi kommer tilbake med informasjon om pålogging når det nærmer seg kursdatoen. 
Lenke med påloggingsinformasjon sendes de som er påmeldt tirsdag morgen.


Viktig informasjon ved påmelding
Påmelding via «Attend» knappen på Facebookarrangement er ikke gyldig påmelding. 
Lenke til påmeldingsskjemaet finner du nederst på denne siden (etter logoene).
Etter at påmeldingen din er registrert, skal du motta en epost bekreftelse. Får du ikke denne, ta kontakt med oss på otf@oslotann.no eller telefon 22 43 64 50.

Hvem kan delta?
Medlemmer i OTF kan delta. Tannleger fra andre lokalforeninger kan delta forutsatt at de betaler kontingent til Oslo Tannlegeforening (assosiert medlemskap). 
Øvrig tannhelsepersonell kan ikke delta uten tillatelse fra styret i OTF. 
Har du meldt deg på og likevel ikke kan delta, ber vi deg melde deg av. Avmelding bør skje minst 48 timer før kursstart slik at vi rekker kontakte de som eventuelt står på venteliste. 

Ta vare på bekreftelsen du får på epost ved påmelding.

Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdanningssystem. 
Timene blir automatisk registrert etter deltakelse. 

Obligatorisk etterutdanning
Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2016). 
Les mer om dette her.

Lenke med påloggingsinformasjon sendes de som er påmeldt tirsdag morgen.
  

Meld deg på kurset her


Publisert  10.10.2019   Oppdatert     15.6.2020

Det blir dessverre ingen dentalutstillinger på webinaret. 


   
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening