Logo
 
 
 
 
 

OTF heldagskurs WEBINAR 20. november: Periodontitt

 
Arrangement : OTF heldagskurs WEBINAR 20. november: Periodontitt
Dato : fre. 20.11. 2020
Sted : WEBINAR
Kontakt person : Oslo Tannlegeforening
Telefon :
E-post :otf@oslotann.no
 
Lenke til påmeldingsskjemaet 

Diagnostisering, behandling og oppfølging av marginal periodontitt

  • Gjennomgang av nytt diagnose system for marginal periodontitt, med kasus eksempler
  • Systematisk behandling av periodontitt
  • Støttebehandling / oppfølging etter perio behandling
  • Oppfølging av implantatpasienter
  • Behandling av peri-implantitt (nye retningslinjer)
  • Protetisk rehabilitering 
  • HELFO innslagspunkt 6
Sommeren 2018 ble det nye diagnosesystemet for marginal periodontitt publisert.  Dette er en forenkling av tidligere diagnosesystem, samtidig som det er mer presist og gjør det enklere å vurdere behandlingsbehov og prognose.  I diagnose systemet inngår også anamnesen og hvordan den vil påvirke prognose. Så hva må vi spørre om og undersøke for å kunne stille en diagnose og vurdere et behandlingsbehov?  

Videre gjennomgås systematisk behandling av marginal periodontitt.  Antibiotika skal ikke brukes rutinemessig ved behandling av marginal periodontitt og peri-implantitt, likevel kan det være situasjoner hvor det er indisert. Hva velger vi da?

Når vi er kommet i mål med perio-behandlingen og har en nullstilt, periodontal stabil pasient – hva da?  Støttebehandling (eller oppfølgings behandling) er noe av det viktigste vi gjør, samtidig som det er vanskelig å få til.  Stadig flere pasienter blir rehabilitert med implantater, hvordan skal disse følges opp og hva gjør man når pasienten får peri-implantitt. Protetisk behandling / rehabilitering av en perio pasient kan være utfordrende og krever tålmodighet og ofte en litt annen tilnærming enn på en pasient uten periodontitt. 

I løpet av dagen gjennomgås Helfo-regelverket knyttet til de ulike delene av behandlingen. Dette oppsummeres til slutt.

Foredragsholder: Kristin M. Kolltveit, DDS, PhD, Spesialist i periodonti

Kolltveit jobber som privatpraktiserende tannlege på Ringerike Tannlegesenter Hønefoss, og har jobbet i privatpraksis siden 2007.  Hun jobber nå kun med henviste pasienter. Kolltveit har tidligere jobbet ved avdeling for periodonti UiO, Oslo.

Kolltveit har hatt / har flere verv, blant annet:
Styret i Norsk Periodontist Forening siden 2003, leder 2015-18, nå EFP delegat.
Styret i Nasjonalt Diabetesforum 2017-
NTFs Fag og etterutdanningsutvalg 2020-
Tidspunkt: 09.00 - ca. 15.00 (webinar)
Program sendes deltakerne mandag 16. november.
Program kan også lastes ned her. 

Lenke med påloggingsinformasjon til arrangementet sendes alle påmeldte torsdag 19. november (etter lunsj). Kurset kjøres via Zoom. 

NB! Påmelding stenges torsdag 19.11 kl. 19.00

Pris: kr   995,- pr. deltaker (OTF og assosierte medlemmer)
Pris: kr 1495,- pr. deltaker for andre MNTF tannleger.

Pris: kr 1495,- pr. deltaker for tannpleiere (begrenset plass)

Oppdatering 28.09.: Vi har åpnet for et begrenset antall plasser for tannpleiere / annet tannhelsepersonell.

Lenke til påmeldingsskjemaet 

Program kan lastes ned her. 

Viktig informasjon ved påmelding (påmelding åpner 15. september)
Påmelding via «Attend» knappen på Facebookarrangement er ikke gyldig påmelding. 
Etter at påmeldingen din er registrert, skal du motta en epost bekreftelse. Får du ikke denne, ta kontakt med oss på otf@oslotann.no eller telefon 22 43 64 50.

Kurset teller 6 timer i NTFs etterutdanningssystem. Timene blir automatisk registrert etter deltakelse.  

Obligatorisk etterutdanning
Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2016). Les mer om dette her.


Publisert  10.10.2019   Oppdatert     16.11.2020

Se nyheter digitalt fra våre samarbeidspartnere i pausene!

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening