Logo
 
 
 
 
 

OTFs generalforsamling 5. november 2019

 
Arrangement : OTFs generalforsamling 5. november 2019
Dato : tir. 5.11. 2019
Sted : Høyres Hus, Stortingsgaten 20
Kontakt person : OTFs sekretariat
Telefon :
E-post :otf@oslotann.no
 
Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2019

Program
Kl. 16:45 Registrering
Kaffe og frukt vil bli servert
Kl. 17:00 Valg av representanter til NTFs representantskap
Presentasjon av kandidater 
Kl. 17:20 Presentasjon av hovedstyresaker (NTF) 
Kl. 17:30 Generalforsamling med presentasjoner og valg 
Kl. 18:30 Middag og sosialt samvær
(Buffet, restaurant Tivander i 2. etasje Høyres Hus)


Dagsorden OTFs generalforsamling 2019
1. Referat generalforsamling 2018 med protokoll
Styrets beretninger og brev til revisor 2018 
Revisors beretning og uttalelse 2018 
2. Gjennomgang av årsregnskap 2018
Valg av revisor
3. Budsjett 2020
4. Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre,
utvalg og nemnder 2020
Presentasjoner av kandidater  
5. Valg 
6. Innkomne forslag og saker 
7. Eventuelt 
8. Utdeling av hederstegn

Alle presentasjoner, regnskap og dokumenter blir publisert i en digitalversjon av OTF-nytt nr. 6 senest 22. oktober.  De som ønsker papirkopi må ta kontakt med oss på  otf@oslotann.no senest 18. oktober.


Påmelding
Påmelding til generalforsamlingen gjøres senest 4. november.
Trykk her for å komme til påmeldingsskjemaet (skjemaet åpnes i ny nettside på deltager.no)

Sted
Generalforsamlingen holdes på Høyres Hus og konferansesenter, Stortingsgaten 20.
Møterom Emil Stang i 6. etasje.
NB! Registrering utenfor møterommet i  6. etasje.
Det er ingen dentalutstillinger på generalforsamlingen.

Hvem har stemmerett?
Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. 
Assosierte medlemmer som har betalt kontingent til OTF i inneværende år kan delta, men har ikke stemmerett. 


Vel møtt! 


Hilsen

Styret i Oslo Tannlegeforening

Trykk her for å komme til påmeldingsskjemaet. 

Publisert  3.10.2019  Oppdatert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening