Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat ekstraordinær generalforsamling 2014

 
Oslo Tannlegeforening
Referat ekstraordinær generalforsamling 23. september 2014 kl. 17.00

OTFs leder Kjetil Strøm ønsket velkommen til generalforsamlingen.
  • 9 stemmeberettigede medlemmer var møtt frem.
  • Innkalling og agenda/dagsorden ble gjennomgått og det var ingen bemerkninger til denne. 
  • Ekstraordinær generalforsamling ble erklært for lovlig satt.
  • Til tellekorps ble kontorleder T. Berg valgt.
  • Voteringsforslaget til nye vedtekter ble gjennomgått.
  • Nye vedtekter ble vedtatt enstemmig ved akklamasjon.

Ekstraordinær generalforsamling avsluttet kl. 18.00


Referent T. Berg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening