Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2014

 
Referat Oslo Tannlegeforenings generalforsamling 11. november 2014
Oslo Tannlegeforenings generalforsamling ble avholdt på Håndverkeren konferansesenter tirsdag 11. november kl. 17.00.

Leder Kjetil Strøm ønsket deltakerne velkomne og presenterte de tilstedeværende styremedlemmene som tok plass på podiet:

Nestleder Ingunn Texmon
Styremedlem Kenneth Hestvik
Varamedlem Rabia Khawaja
UTV Oslo Riaz Shah
UTV Akershus Kristin Røsholm
UTV UiO representert Jenny B. Søvik
Forfall Styremedlem Tove Høie Brubak.

Tilstedeværende styremøtedeltakere med talerett, men ikke stemmerett, ble presentert:
Informasjonssekretær og redaktør Marianne Horgen
Leder fagnemnden Anders Øren
Forfall: Web-redaktør Flemming Christenson

Innkalling til generalforsamling ble distribuert i OTF nytt nr. 5 2014, i nyhetsbrev og annonsert på foreningens nettsider. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt og beslutningsdyktig.
Tilstede på generalforsamlingen var 28 deltakere hvorav 27 med stemmerett.
5 avdøde medlemmer siden siste generalforsamling ble tradisjonen tro hedret med ett minutts stillhet.

Dagsorden ble presentert:
 1. Styrets beretning
 2. Regnskap 2013
 3. Budsjett 2015
 4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2015
 5. Valg
 6. Innkomne forslag og/eller saker (ingen mottatt)
 7. Eventuelt

Marianne Horgen og Tine Berg ble valgt til referenter.
Svein Riiber, Liss Fongaard og Lise Nyøygard ble valgt som tellekorps.
Referat fra generalforsamlingen 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2014 ble godkjent uten bemerkninger.

 1. Styrets beretning for perioden 2013-2014 ble godkjent uten bemerkninger.
 2. Regnskap 2013 ble presentert av regnskapsfører AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. OTFs regnskap er meget godt med gode investeringer. 
  Regnskapet ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. 
  Styrets innstilling til revisor var RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen som foreningen har benyttet i flere år.  Valg av revisor ble godkjent.
 3. Budsjett 2015 ble godkjent.
 4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2015.
  Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Lise Nyøygard.
 5. Valg ble foretatt i henhold til vedtekter godkjent på ekstraordinær generalforsamling 
  26. september 2014.
Innstilt til leder:
Kjetil Strøm
Valgt for 1 år ved akklamasjon.

Innstilte styremedlemmer (ny sammensetning i henhold til nye vedtekter pr. 26. september 2014)
Nestleder Ingunn Texmon
Styremedlem Rabia Khawaja
Sekretær Jasna Kazazic Eger
Redaktør Marianne Horgen
Leder fagnemnd Eva Marie Ross (se valg leder fagnemnd)
Varastyremedlem Sofia Johansson

Alle valgt for 1 år ved akklamasjon med unntak av leder fagnemnd som blir valgt for 2 år.

Innstilte medlemmer til fagnemnden for 2015 og 2016:
Eva Marie Ross
Gisle Haug
Begge valgt for 2 år ved akklamasjon.

Leder fagnemnd (som går inn i OTFs styre)
Eva Marie Ross ble innstilt til som leder fagnemnd.
Valgt for 2 år ved akklamasjon.

Innstilt til medlem klagenemnden for 2015-2019:
Stine Angelsen Nordhus
Valgt for 5 + 2 år ved akklamasjon.

Innstilt til medlem praksistakseringsutvalget 2015-2018:
Finn Rossow
Valgt for 4 år ved akklamasjon.

Innstilt til hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand»
Svein Riiber
Anne Vonen
Anne Beate Sønju Clasen
Alle valgt for 1 år ved akklamasjon.

Styrets innstilling til medlem i valgkomiteen
Finn Rossow
Valgt for 3+1 år ved akklamasjon.

Det ble ikke lagt frem benkeforslag til noen av innstillingene.

6. Innkomne forslag og / eller saker.
Ingen forslag eller saker mottatt.

7. Eventuelt
Styret ble berømmet for edruelig budsjett, regnskap og styregodtgjørelser. Foreningen har en sunn økonomi.
Salg av OTFs lokaler: Foreløpig er det ikke funnet egnede lokaler og inntil videre fortsetter driften i nåværende lokaler i Niels Juels gate.

Hederstegntildelinger:
Ragnar A. Gjone og Benedicte H. Jørgensen ble begge hedret med diplom og hederstegn i sølv for sin innsats i foreningens arbeid. Svein Riiber foretok den høytidelige overrekkelsen sammen med OTFs leder Kjetil Strøm.

Kjetil Strøm avsluttet generalforsamlingen ved å gi oppmerksomheter til tillitsvalgte for årets innsats. Generalforsamlingen ble hevet kl. 18.00.
Etter generalforsamlingen var det dekket til tapasbuffet i Salongen, noe som ble satt pris på av deltakerne.

Referenter: Marianne Horgen og Tine Berg
 
Godkjent på OTFs generalforsamling 03.11. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening