Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2016

 

Referat fra OTFs generalforsamling 1. november 2016
Sted: Håndverkeren konferansesenter.

OTFs leder Kjetil Strøm ønsket alle velkommen til årets generalforsamling.

Styremedlemmer ble presentert og tok plass på podiet:

 

Leder Kjetil Strøm

Nestleder Ingunn Texmon

Redaktør Marianne Horgen

Leder fagnemnd Eva Marie Ross

Sekretær Jasna Kazazic Eger

Styremedlem Rabia Khawaja

Varamedlem Janne Buer

UTV Oslo Elin Rundberg

UTV Akershus Kristin Røsholm

UTV UiO Ingvild J. Brusevold – Forfall

 

Innkalling med dagsorden, beretninger og regnskap ble distribuert i OTF-nytt nr. 5 2016, på oslotann.no i tillegg til annonsering i nyhetsbrev og på Facebook. Det var ingen bemerkninger til innkallingen og general-forsamlingen ble erklært for lovlig satt og beslutningsdyktig.

Tilstede var 37 deltakere med stemmerett og en deltaker uten stemmerett.

 

Syv avdøde medlemmer ble hedret med 1 minutts stillhet.

 

Dagsorden ble presentert

1.       Beretninger 2015 og referat fra generalforsamlingen 2015

2.       Regnskap 2015

3.       Budsjett 2017

4.       Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2017

5.       Valg

6.       Innkomne forslag og/eller saker (ingen mottatt)

7.       Eventuelt

 

Tine Berg og Marianne Horgen ble valgt til referenter. Anne Beate Sønju Clasen, Benedicte Jørgensen og Tom Fredrik Wisløff ble valgt til tellekorps.

 

Dagsorden:

1.     Referat fra generalforsamlingen 2015, styrets beretning og revisjonsberetning ble gjennomgått uten bemerkninger.

Referat fra generalforsamlingen 2015 ble godkjent.

2.     Regnskap 2015 ble gjennomgått av daglig leder i AS Profina, Rune Stenhammer og med supplering fra økonomiutvalget ved Inger Lise Mathisen. Foreningen har god økonomi.

Regnskapet ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet.

Revisor: RSM Norge ble gjenvalgt til revisor.

3.     Budsjett 2017 ble godkjent uten bemerkninger. Ingen kontingentøkning for medlemmene i 2017.

4.     Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2017 ble presentert av valgkomiteens leder Liss Fongaard. Ingen bemerkninger eller benkeforslag ble fremmet til noen av kandidatene.

Valgkomiteen 2016 har bestått av: Liss Fongaard (leder), Finn Rossow, Helene Bye Nordbæk og Anne Beate Sønju Clasen (varamedlem).

5.     Valg ble foretatt i henhold til OTFs vedtekter:

 

Valg til OTFs styre:

Styret består av: Leder, nestleder, ett styremedlem, sekretær, redaktør, leder fagnemnd og ett varastyremedlem.

 

Innstilt til leder:

Kjetil Strøm

 

Innstilt til nestleder:

Ingunn Texmon

 

Innstilt til styremedlem:

Rabia Khawaja

 

Innstilt til sekretær:

Carina Urke

 

Innstilt til varastyremedlem:

Janne Buer

 

Innstilt til redaktør:

Marianne Horgen

 

Alle valgt for 1 år ved akklamasjon

 

Innstilt til leder fagnemnd:

Sofia Johansson

Valgt for 2 år ved akklamasjon (se valg under fagnemnden)

 

Fagnemnd: valg av ett medlem og en leder

Innstilt til leder fagnemnd (inngår også som medlem i OTFs styre)

Sofia Johansson

 

Innstilt til medlem i fagnemnden:

Dominika Trzcinska


Begge valgt for 2 år ved akklamasjon

 

Klagenemnden: valg av ett medlem for 5+2 år

Innstilt til medlem i klagenemnden:

Gisle Haug

Valgt for 5+2 år ved akklamasjon

 

Praksistakseringsutvalget: valg av ett medlem for 4 år

Innstilt til medlem i praksistakseringsutvalget:

Knut Klette

Valgt for 4 år ved akklamasjon

 

Hederstegnutvalget: valg av tre medlemmer for 1 år

Innstilt til medlemmer i Hederstegnutvalget:

Benedicte H. Jørgensen

Anne Vonen

Anne Beate Sønju Clasen


Alle valgt for 1 år ved akklamasjon

(OTFs leder er automatisk medlem i utvalget)

 

Kollegahjelpere: valg av to medlemmer for 1 år

Innstilt til kollegahjelpere:

Lise Kiil

Harald Skaanes

Begge valgt for 1 år ved akklamasjon

 

Økonomiutvalget: to medlemmer for 1 år

Innstilt til økonomiutvalget:

Inger Lise Mathiesen

Aleidis Løken

Begge valgt for 1 år ved akklamasjon

 

Styrets innstilling til valgkomité:

På grunn av flytting velges det to nye medlemmer til valgkomiteen:

 

Innstilt til valgkomiteen

Hege Bjørkeng

Valgt for 2+1 år ved akklamasjon

 

Kari Rosseland

Valgt for 3+1 år ved akklamasjon

 

6.     Innkomne forslag eller saker

Ingen innkomne forslag eller saker mottatt.

7.     Eventuelt

Hovedstyremedlem Benedicte Jørgensen orienterte om prosessen i forbindelse høringsnotatet om flytting av tannhelsetjenesten, saker NTF jobber med og statsbudsjettet 2017. NTFs nettsider har mer om disse sakene.

 

Tildeling av OTFs hederstegn

Kjetil Strøm og Benedicte Jørgensen foretok den høytidelige overrekkingen av diplom og hederstegn i sølv. Kandidater i år var Anders Rye (ikke tilstede, bevisning overrekkes ved en senere anledning) etter hans mangeårige innsats i klagenemnden og Kristin Røsholm for hennes innsats gjennom mange år i UTV-Akershus. Vi gratulerer!

 

Generalforsamlingen hevet kl. 18.00.

Etter planen skulle festen fortsatt i Salongen med tapas og godt drikke. Dessverre var det gjort en feil med matbestillingen fra Håndverkeren. Heldigvis løste de problemet og vi fikk en god biff på restauranten i første etasje i stedet.

 

Referenter: Tine Berg og Marianne Horgen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening