Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2017

 
Referat generalforsamlingen 14. november 2017

Leder Kjetil Strøm ønsket alle velkommen til årets generalforsamling.
Tilstedeværende styremedlemmer ble presentert:

Leder Kjetil Strøm
Nestleder Ingunn Texmon
Sekretær Carina Urke
Styremedlem Ingvild J. Brusevold (UTV UiO)
Styremedlem Kristin Røsholm (UTV Akershus)
Redaktør Marianne Horgen

Gyldig forfall:
Leder fagnemnd Sofia Johansson
Styremedlem Rabia Khawaja
Styremedlem Elin R. Rundberg
Varastyremedlem Janne Buer

Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt og beslutningsdyktig.

Tilstede var 29 stemmeberettigede medlemmer.

Tradisjonen tro ble avdøde medlemmer hedret med ett minutts stillhet.

Utnevnt til tellekorps ble: Lise Kiil, Harald Skaanes og Trine Vingsnes.

Gjennomgang av dagsorden ved Kjetil Strøm.

1. Referat og protokoll generalforsamlingen 2016
    Styrets beretninger og brev til revisor 2016
    Revisors beretning 2016
2. Gjennomgang av årsregnskapet 2016 ved AS Profina, Rune Stenhammer
3. Budsjett 2018
4. Valgkomiteens innstillinger for 2018
    Presentasjon av kandidatene
5. Valg
6. Innkomne forslag
7. Utdeling av hederstegn
8. Eventuelt

Punkt 1, 2 og 3 - Referat, beretninger, regnskap og budsjett
Referat fra generalforsamlingen 2016 ble godkjent.
Ingen bemerkninger til beretninger eller revisors årsberetning 2016.
Årsregnskap 2016 ble gjennomgått av Rune Stenhammer i AS Profina. Det var ingen bemerkninger til dette og årsregnskapet 2016 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet.
RSM Norge gjenvalgt som revisor.
Budsjett 2018 ble godkjent.

Punkt 4 og 5 - Valg 2017
Leder av valgkomiteen, Finn Rossow, presenterte valgkomiteens innstillinger.
Ingen bemerkninger eller benkeforslag ble fremsatt fra salen.

Styret
Innstilt som leder for 1 år: Kjetil Strøm
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som nestleder for 1 år: Carina Urke
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som styremedlem for 1 år: Marte-Mari Uhlen
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som sekretær for 1 år: Øystein Thomassen
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som redaktør for 1 år: Marianne Horgen
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som varastyremedlem for 1 år: Pouria Pourriahi
Valgt ved akklamasjon.

Styremedlem som ikke var på valg i 2017 og som fortsetter i 2018:  Leder fagnemnd: Sofia Johansson.

Fagnemnden
Innstilt som medlem fagnemnden for 2 år: Erik Mauland
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som medlem fagnemnden for 2 år: Bjørn Olav Engebretsen
Valgt ved akklamasjon.

Klagenemnden
Innstilt som medlem klagenemnden for 5+2 år: Nils Ragnar Raaum
Valgt ved akklamasjon.

Praksistakseringsutvalget
Innstilt som medlem praksistakseringsutvalget for 4 år: Bjørn Gulbrandsen
Valgt ved akklamasjon.

Hederstegnutvalget
Innstilt som medlem hederstegnutvalget for 1 år: Benedicte Jørgensen
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som medlem hederstegnutvalget for 1 år: Anne Vonen
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som medlem hederstegnutvalget for 1 år: Anne Beate Sønju Clasen
Valgt ved akklamasjon.

Kollegahjelpere
Innstilt som kollegahjelper for 1 år: Harald Skaanes
Valgt ved akklamasjon.

Innstilt som kollegahjelper for 1 år: Lise Kiil
Valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen
Styrets innstilling til medlem i valgkomiteen for 3+1 år: Ingunn Texmon
Valgt ved akklamasjon.

6. Innkomne forslag

Forslag 1 fra styret:
Vedtekter §5 Kontingent

Forslag om økning av kontingent for assosierte medlemmer
Styret foreslår å øke kontingenten for assosierte medlemmer fra 50% til 75% prosent av ordinær kontingent.
Assosierte medlemmer (tannleger som har en annen obligatorisk lokalforening enn OTF) betaler i dag redusert kontingent til OTF, for tiden kr 350,-, for å kunne delta på OTFs kurs til samme betingelser som OTFs ordinære medlemmer.
Styret foreslår å øke kontingentsatsen for assosierte medlemmer til 75% av ordinær edlemskontingent.

Det var ingen bemerkninger til dette og forslaget ble vedtatt. Kontingent for assosierte medlemmer i OTF blir fra 1. januar 2018 kr 525,- pr. år.
Kontingent for øvrige medlemmer forblir uendret i 2018.


7. Utdeling av hederstegn
Hederstegn i sølv ble tildelt avtroppende nestleder Ingunn Texmon og avtroppende medlem i klagenemnden Brita Lie for deres verdifulle innsats for organisasjonen.
Aleidis Løken ble utnevnt som æresmedlem i Oslo Tannlegeforening for hennes uvurderlige og aktive innsats i foreningen siden 1990-tallet.
Varme og velfortjente gratulasjoner til alle!

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 18.45.

En bugnende og velsmakende tapasbuffet ventet de fremmøte i hotellets restaurant. Hva som ble spist, sagt, sett og gjort vet kun de som deltok.

Takk for oppmøtet!

Referenter: Carina Urke og Tine Berg

Oppdatert  ‎22‎.‎11‎.‎2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening