Logo
 
 
 
 
 

Obligatorisk etterutdanning

NTFs retningslinjer

 
NTF har på Representantskapet 2015 vedtatt nye regler for obligatorisk etterutdanning. Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2016).

NTF har tilrettelagt et registreringssystem på foreningens nettsted. Ved å logge seg inn på "Min Side", vil man under "Min kursprofil" få en oversikt over antall timer gjennomført etterutdanning innenfor bestemte fagområder.

Kurs som er forhåndsgodkjent av NTF, men hvor deltagelsen ikke blir registrert automatisk, skal registreres under "Registrering av etterutdanningstimer".

Les mer om registrering av kurstimer her.

​OTFs medlemsmøter og kurs
Medlemsmøter og kurs i regi av OTF gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem.
Deltakelse på OTFs kurs blir automatisk registrert hos NTF. Godskriving forutsetter at du har meldt deg på med riktig informasjon på påmeldingsskjemaet.Er du ikke påmeldt, blir heller ikke kurset godskrevet.

Oppdatert  21.1.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening