Logo
 
 
 
 
 

Obligatorisk etterutdanning

NTFs retningslinjer

 

NTF har på Representantskapet 2015 vedtatt nye regler for obligatorisk etterutdanning. Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2016).
NTF har tilrettelagt et registreringssystem på foreningens nettsted. Ved å logge seg inn på "Min Side", vil man under "Min kursprofil" få en oversikt over antall timer gjennomført etterutdanning innenfor bestemte fagområder. Kurs som er forhåndsgodkjent av NTF, men hvor deltagelsen ikke blir registrert automatisk, skal registreres under "Registrering av etterutdanningstimer".

Les mer om registrering av kurstimer her.

OTFs medlemsmøter og kurs

Medlemsmøter og kurs i regi av OTF gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem.
Kurs som er gjennomført fra og med 3. juni 2014 blir automatisk registrert hos NTF. Godskrivingen forutsetter at du er påmeldt via påmeldingsskjemaet til aktuelt kurs og at du deltar. Er du ikke påmeldt, blir heller ikke kurset godskrevet.

Oppdatert 13. januar 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening