Logo
 
 
 
 
 

Tannleger og tannpleiere søkes til flyktningleir på Lesbos

 
Kjære tannleger og tannpleiere! - lyst på noen ukers jobb i en flyktningleir?

Jeg, frivillig som sykepleier, har fått et nødrop fra Moria Camp på Lesbos. Leiren beskrives ofte som en av verdens verste flyktningleire når det gjelder bo-, hygieniske og psykososiale forhold, men det bør ikke skremme. Vi er mange frivillige som reiser dit igjen og igjen.

Moria ligger ca. 12 km fra Mytilini (med flyplass og fergehavn) - en trivelig by med drøyt 36 000 innbyggere. Leiren var opprinnelig et militært fengsel, fra juntatiden, med plass til 2 - 3000 innsatte. Nå bor det over 10 000 personer der. Noen bor riktignok i telt utenfor eller sover på gata, men de blir tilknyttet leiren når de har fått sitt ankomstbevis. Dette papiret gir rett til å stå i kø for mat og helsehjelp.

Leiren er politibevoktet; vi frivillige må legitimere oss for å komme til våre respektive arbeidssteder, men beboerne kan gå fritt ut og inn. Det behov for frivillige, både helsepersonell og feltarbeidere - og jeg anbefaler alle som har en mulighet for å reise om å se litt nærmere på hva en eventuell frivillig jobb går ut på.

Jeg kjenner ikke tannklinikken (jobber for en annen internasjonal NGO), men vet at det finnes et relativt velutstyrt kontor inne i leiren. Det drives av Health Point Foundation (sjekk: www.healthpointfoundation.org/volunteer-package). Tilbudet til beboerne er visstnok stort sett ekstraksjoner, fyllinger og forebyggende munnhelse; mer kompliserte ting henvises til klinikker utenfor leiren. Altså kanskje ikke de store faglige utfordringene, men allikevel..

Jeg er pensjonert sykepleier og reiser, for annen gang, nå for en periode på drøyt to uker. Altså - jeg ble ikke skremt av hverken arbeidsmengde- eller forhold, skjønt begge deler er fjernt fra hva jeg var vant til hjemmefra. Svært travle dager i møte med det samme som på norske legevakter (men her ekstra mye selvskading  og brannskader) - triste skjebner og språkproblemer, men "man tager hvad man haver" og gjør det beste ut av situasjonen.

Vi, frivillige, reiser for egen regning og risiko; noen NGO'er har en liten avgift for å kunne delta. HPF tilbyr en pakkeløsning så den frivillige slipper å tenke på bolig og transport, mens ved andre NGO'er er det noe mer opp til den enkelte å finne ut av dette.

Jeg håper at noen tannleger og tannpleiere vil benytte denne  muligheten til frivillig arbeid blant flyktninger - gjerne nå, snart på Lesbos. Jeg kjenner altså litt til Moria etter å ha arbeidet der i et par uker i vinter og svarer gjerne på eventuelle spørsmål (mobil: 92818142), men de beste svarene, når det gjelder tannklinikken og opplegget for frivillige der, får dere nok ved kontakt med HPF (http://www.healthpointfoundation.org/volunteer-package/ )

Lykke til - og velkommen til Lesbos og Moria flyktningleir!

Maren Farmen
Pensjonert sykepleier


Publisert  10.9.2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening