Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MNTF i forbindelse med navnet

 

Alle tannleger som er medlemmer i Oslo Tannlegeforening (OTF), er også medlem av Den norske tannlegeforening (NTF). 
Bokstavene MNTF i forbindelse med tannlegens navn, betyr at tannlegen er medlem i NTF.

Medlemmer i OTF plikter å rette seg etter NTFs etiske regler, les mer om dette her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening