Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klageordning for pasienter

 
Oslo Tannlegeforening (OTF) retter seg etter Den norske tannlegeforenings (NTF) regler for klageordning.

Alle klager må sendes skriftlig og inneholde både klagerens og tannlegens navn, adresse og kontaktinformasjon. Bruk klageordningsskjemaet. Er det for liten plass i skjemaet, komplementer med opplysninger på eget ark. Oslo Tannlegeforening behandler i utgangspunktet saker som omfatter medlemstannleger i vårt eget virkeområde.

Last ned og lagre skjema på egen PC før du fyller det ut.  
Last ned skjema for klage på tannhelsetjeneste - Word dokument
Last ned skjema for klage på tannhelsetjeneste - PDF

Får du ikke tilgang til skjemaene, send en epost til otf@oslotann.no så sender vi deg skjemaet i epost.
Skjemaet må sendes som vedlegg i e-post eller pr. post. 

Før du klager, bør du lese NTFs regler for klagebehandling og NTFs regler for lokalforeningenes klagenemnder.

Implantatsaker og erstatningssaker på over kr 10 000,- skal som regel behandles av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Andre nyttige linker:

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten )
Helseklage 
Helsetilsynet
HELFO
Fylkesmannen
Pasient - og brukerombudet
Hva koster tannlegen

Oppdatert  ‎04‎.‎12‎.‎2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening