Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Oslo Tannlegeforening

 
Oslo Tannlegeforening (OTF) er en lokalforening av Den norske tannlegeforening (NTF).
Vi representerer ca. 1400 tannleger i Oslo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden, Nordre Follo (tidl. Ski og ) Oppegård), Enebakk (Dalefjerdingen og Ytre Enebakk) og det som tidligere var Asker og Bærum.

Alle tannleger som er medlem i NTF, må også være medlem av en lokalforening.
OTF har egne vedtekter, men er også forpliktet til å følge NTFs vedtekter, representere NTF i sitt område og fremme NTFs formål.

Som lokalforening arrangerer vi årlig en rekke gratis medlemsmøter med fyldig faglig bredde.
Vårt eget medlemsblad OTF Nytt distribueres til våre medlemmer 6-7 ganger i året.
Fullstendig oversikt over OTFs aktiviteter finner du på OTF-kalenderen.

Om OTFs styre, nemnder, utvalg og komiteer

Alle verv er basert på frivillig innsats.

Generalforsamlingen
OTFs øverste organ som arrangeres i november hvert år. Se vedtektene for mer informasjon.

Styret
Forvalter medlemmenes interesser og er i tett dialog med moderforeningen NTF. Styremedlemmene velges på generalforsamlingen. Styret har også ansvaret for bemanning / ansettelse av kontorleder til OTFs sekretariat.

Fagnemnda
Arbeider aktivt for å innhente aktuelle kursholdere og er ansvarlige for gjennomføringen av OTFs kurs og medlemsmøter. Leder for fagnemnda inngår i OTFs styre.

Redaksjonskomiteen OTF nytt
Produserer og innhenter stoff til medlemsbladet som utgis åtte ganger i året. Ansvarlig redaktør deltar på styremøter, men har ikke stemmerett i styresaker.

Redaktør
Redaktøren i OTF er redaktør for både OTF-nytt og nettsidene.
Redaktøren inngår i OTFs styre.

Redaktøren bistår sekretariatet og medlemmer med henvendelser.

Klagenemnda
Behandler klager og forespørsler fra pasienter etter NTFs retningslinjer og mandat.

Praksistakseringsutvalget
Foretar verdivurdering av tannlegepraksiser på forespørsel fra medlemmene.

Museumskomiteen og tannlegeutstillingen
Samarbeider tett med Norsk Folkemuseum om driften av tannlegeutstillingen. Komiteen sørger for bemanning av vaktlister på tannlegeutstillingen i høysesongene.

"Den Gyldne Tand"
OTFs hederstegnutvalg som foreslår verdige kandidater til OTFs hedersbevisning.

Kollegahjelpere
Bistår kolleger i vanskelige saker.

Valgkomiteen
Arbeider for å finne egnede kandidater til OTFs tillitsverv. Valg foretas på generalforsamlingen i november.

Honnørklubben
Arrangerer møter og sammenkomster for pensjonerte tannleger.

Sekretariat
OTFs sekretariat er bemannet fire dager i uken.
Se her for åpningstider og kontaktinformasjon.


Se også OTFs vedtekter for mer informasjon om de ulike utvalgene.

Oppdatert  13.1.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening