Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Oslo Tannlegeforening

 
Oslo Tannlegeforening (OTF) er en lokalforening av Den norske tannlegeforening (NTF).
Vi representerer ca. 1350 tannleger i Oslo, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Enebakk, Asker og Bærum. 

Alle tannleger som er medlem i NTF, må også være medlem av en lokalforening.
OTF har egne vedtekter, men er også forpliktet til å følge NTFs vedtekter, representere NTF i sitt område og fremme NTFs formål.

Som lokalforening arrangerer vi årlig en rekke gratis medlemsmøter med fyldig faglig bredde.
Vårt eget medlemsblad OTF Nytt distribueres til våre medlemmer 6-7 ganger i året.
Fullstendig oversikt over OTFs aktiviteter finner du på OTF-kalenderen.

Om OTFs styre, nemnder, utvalg og komiteer

Alle verv er basert på frivillig innsats.

Generalforsamlingen
OTFs øverste organ som arrangereres i november hvert år. Se vedtektene for mer informasjon.

Styret
Forvalter medlemmenes interesser og er i tett dialog med moderforeningen NTF. Styremedlemmene velges på generalforsamlingen. Styret har også ansvaret for bemanning / ansettelse av kontorleder til OTFs sekretariat.

Fagnemnda
Arbeider aktivt for å innhente aktuelle kursholdere og er ansvarlige for gjennomføringen av OTFs kurs og medlemsmøter. Leder for fagnemnda deltar på styremøter, men har ikke stemmerett i styresaker.

Redaksjonskomiteen OTF nytt
Produserer og innhenter stoff til medlemsbladet som utgis åtte ganger i året. Ansvarlig redaktør deltar på styremøter, men har ikke stemmerett i styresaker.

Informasjonsutvalgtet
Består av ansvarlig redaktør for OTF nytt, informasjonssekretær og web-redaktør.
Utvalget bistår sekretariatet og medlemmer med henvendelser.
I dag er informasjonssekretær og ansvarlig redaktør for OTF Nytt en og samme person.
Redaktør og web-redaktør deltar på styremøter, men har ikke stemmerett i styresaker.

Klagenemnda
Behandler klager og forespørsler fra pasienter etter NTFs retningslinjer og mandat.

Praksistakseringsutvalget
Foretar verdivurdering av tannlegepraksiser på forespørsel fra medlemmene.
En verdivurdering av praksis koster kr 6500,- for medlemmer.

Museumskomiteen og tannlegeutstillingen
Samarbeider tett med Norsk Folkemuseum om driften av tannlegeutstillingen. Komiteen sørger for bemmaning av vaktlister på tannlegeutstillingen i høysesongene.

Økonomiutvalgtet
Forvalter OTFs økonomi og eiendom på en god måte i samarbeid med styret.

"Den Gyldne Tand"
OTFs hederstegnutvalg som foreslår verdige kandidater til OTFs hedersbevisning.

Kollegahjelpere
Bistår kollegaer i vanskelige saker.

Valgkomiteen
Arbeider for å finne egnede kandidater til OTFs tillitsverv. Valg foretas på generalforsamlingen i november.

Skikomiteen
Arrangerer hvert år et sosial og uformelt skirenn for medlemmene, gjerne ispedd faglig innhold.

Honnørklubben
Arrangerer møter og sammenkomster for pensjonerte tannleger.

Sekretariat
OTFs sekretariat er bemannet fire dager i uken.
Se her for åpningstider og kontaktinformasjon.


Se også OTFs vedtekter for mer informasjon om de ulike utvalgene.
For kontaktinformasjon til styret og utvalgene, se
her.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening