Søknad om å få arbeide som tannlege

Mitt navn er Sushma Pandey Dhakal. Jeg har master i Odontologi fra Nepal, uteksaminert år 2008. Spesialisering i Oral medisin og radiologi fra India, uteksaminert år 2011. Jeg har fått innvilget midlertidig lisens som tannlege i Norge og ønsker med dette i søke på å få arbeide som allmenntannlege under veiledning fra mars 2022.

Siden 2011 har jeg jobbet klinisk med pasienter i Nepal før jeg i 2018 kom til Norge. Jeg har bred erfaring med å jobbe som tannlege. Jeg gjør alle typer av behandlinger, med spesiell erfaring i kliniske diagnose av slimhinnesykdommer, TMJ problemer og orofasiale smerter. Jeg har spesiell erfaring i å ta og analysere ulike typer av radiologi (OPG, bitewings, IOPA, okklusal film osv.) og har 3 års spesialutdannelse fra India (se min CV)

Per i dag er jeg ansatt ved institutt for Oral Biologi, Det Odontologiske fakultet, Universitet i Oslo. Mitt prosjekt er relatert til orale dysplasier og plateepitelkarsinomer (Biomarkør studie). Jeg har levert min doktorgradsavhandling og vil disputere i løpet av kort tid.

I tillegg har jeg bestått Norskprøve nivå 3, hvor jeg fikk karakter B. Som person er jeg pliktoppfyllende, selvstendig og hjelpsom. Jeg har fått innvilget et midlertidig lisens som tannlege, og håper å få anledning til å arbeide som tannlege i Norge.

Link til min CV: Sushma Pandey Dhakal – Institutt for oral biologi (uio.no)

Hilsen,
Sushma Pandey Dhakal
Mobil: 93 97 57 89
Stipendiat, Det odontologiske fakultet
Institutt for oral biologi