Program OTFs medlemskurs

Dette er program som gjelder for fysiske kurs på Høyres Hus. 

For våre medlemswebinar gjelder eget program. 

Bevertning på medlemskursene (tirsdagskursene)
Kaffe, te og isvann er gratis.
Det blir ikke servert mat på våre kurs dersom ikke annet er oppgitt.

Program for medlemskursene (tirsdagskursene)
Kl 16.45 Registrering starter i 1. etasje.
Kl 17.00 Besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te.
Kl 17.30 – 17.45 Informasjon i plenum fra OTFs leder
Kl 17.45 – 18.30 Faglig del
Kl 18.30 – 19.00 Pause med besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te.
Kl 19.00 – 20.30 Faglig del
Kl 20.30 Slutt

Avvik kan forekomme.

Sted
Våre faste medlemskurs holdes på Høyres Hus og konferansesenter (Stortingsgaten 20, Oslo) dersom ikke annet er angitt.
Husk å registrer deg inn i første etasje før du går opp til møtelokalene.

Program for andre kurs publiseres på under hvert enkelt kurs.