Tannbehandling av 23-26 åringer bosatt i Oslo kommune

Vedrørende behandling av 23- til og med 26åringer bosatt i Oslo kommune
Pasienter i denne gruppen må per nå betale full takst hos den private tannlegen eller tannpleiere, og må selv søke refusjon hos Oslo kommune. Tannhelsetjenesten ber om at dere informerer deres aktuelle pasienter om den nye ordningen, og er behjelpelig med spesifiserte kvitteringer.

Rettigheten gjelder ut det året den enkelte fyller 26 år
Altså ble du 26 år 2022, men har enda ikke fylt 27, så har du ikke rettigheter på offentlig støtte til behandlingen.
Det er de som fyller 26 i år (2023) som kommer med.

Les mer på nettsidene for tannhelsetjenesten i Oslo kommune

Publisert 16.01.2023  Oppdatert 31.01.2023