Tannbehandling for aldersgruppene 21-26 år Nyhetsmail 04.01.2023

Nyhetsmail til OTFs medlemmer 04.01.2023


Kjære medlemmer og riktig godt nytt år til dere alle!

Som de fleste er godt kjent med, ble det forhandlinger mellom regjeringen og SV for å godkjenne statsbudsjettet for 2023.
Et av forslagene det ble enighet om, var et utvidet tannhelsetilbud for aldersgruppen 23-26 år som skal gi en refusjonsordning på 50%.
Dette er da en videreføring av tilbudet som ble innført i 2022 for aldersgruppen 21-22 år.

Det politikerne åpenbart ikke forstår, er hvordan tannhelsetjenestene i Norge er organisert, hvilke endringer som er gjennomførbare og hvordan ting bør gjøres. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå tannhelsefeltet, men resultatene fra dette arbeidet hadde de tydeligvis ikke tid til å vente på. Innspill fra NTF har ikke blitt hørt, og prioriteringene som nå har blitt gjort kan vi ikke stille oss bak.

Det blir også stilt spørsmål om ordningen er ulovlig og i strid med EØS-avtalen, da det kan sees som en statsstøttet konkurransevridning.
Den offentlige tannhelsetjenesten blir også pålagt ansvar for en pasientgruppe de ikke har kapasitet til å ta ansvar for.

Ordningen for 21-og 22-åringer videreføres i 2023
I Oslo har tilbudet til 21- og 22-åringene blitt gitt av det private markedet fordi Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo ikke har hatt mulighet til dette selv.
Løsningen for refusjon har vært langt fra optimal, og vi er fullt klar over at den krever både tid og kostnader å benytte. Likevel har det vært vanskelig å finne noen bedre måte å løse det på. Dersom oppgaven skulle blitt lagt på anbud, er det sannsynlig at en eller flere store kjeder hadde fått oppgaven. Dette ville vært et stort tap av pasienter for de mindre klinikkene i byen, spesielt om hele aldersgruppen 21-26 år regnes med.
Nåværende ordning for 21- og 22-åringene videreføres for 2023. Hva som skjer videre deretter er foreløpig usikkert.

Hva med aldersgruppen 23-26 år?
Hvordan tannhelsetilbudet til aldersgruppen 23-26 år skal løses, er fortsatt usikkert. OTFs leder og styremedlem med ansvar for privatpraktiserende i OTF hadde 3. januar et møte med fylkestannlegen i Oslo vedrørende dette.
Det er lite sannsynlig at Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo har mulighet til å ta ansvar for denne gruppen selv, og det kan bli aktuelt med samme type løsning som for aldersgruppen 21-22 år.
Det ble forespurt om refusjonsordningen for gruppen 21-26 år kan legges inn som et punkt i HELFO-systemet, men dette er visst ikke mulig.

Per nå har vi ikke mottatt noen beskjed fra DOT om at ansvaret for gruppen 23-26 skal legges til det private markedet i likhet med 21- og 22-åringene. I påvente av ytterligere informasjon fra fylkestannlegen i Oslo om hvordan dette skal håndteres, må pasienter i alderen 23-26 legge ut for behandling selv, og senere søke refusjon for beløpet når informasjon og skjema for dette er på plass.

Vi henviser til nettsidene for tannhelsetjenester i Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/tannhelse-og-tannlege/hvem-far-gratis-tannbehandling/

Vi skal etter planen få ytterligere informasjon innen eller i løpet av neste uke, og oppdaterer dere så snart vi vet mer.
Spørsmål utover dette må rettes til fylkestannlegen i Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/kontakt/.

DOT Viken
Den offentlige tannhelsetjenesten i Viken har selv tatt ansvar for sine 21- og 22-åringer. Vi vet foreløpig ikke om dette også vil gjelde for 23-26-åringene.
Vi ber våre medlemmer følge med på nettsidene til tannhelsetjenesten Viken for oppdateringer: https://viken.no/tjenester/tannhelse/
Spørsmål utover dette må rettes til fylkestannlegen i Viken https://viken.no/om-fylkeskommunen/kontaktinformasjon/

Med vennlig hilsen
Silje Bach
Leder OTF