Styre- og redaksjonsmøter OTF 2022

Styremøter 2022

Tidspunkt: Fra kl. 17:00-19:00 i OTFs lokaler eller på Teams/Zoom. Innkalling sendes styremedlemmene en uke før møtet.

Tirsdag 25. januar
Tirsdag 15. mars
Tirsdag 26. april
Tirsdag 24. mai
Tirsdag 23. august
Tirsdag 27. september
Tirsdag 25. oktober
Tirsdag 29. november

Forbehold om endringer i oppsatt plan. Kontakt ved henvendelser til styret: otf@oslotann.no

Redaksjonsmøter 2022 (OTF-nytt redaksjonen)

Tidspunkt: Fra kl. 17:00-19:00 i OTFs lokaler eller på Teams/Zoom. Innkalling sendes redaksjonsmedlemmene en uke før møtet.

Tirsdag 8. februar
Tirsdag 7. juni
Tirsdag 6. september
Tirsdag 22. november

Forbehold om endringer i oppsatt plan. Kontakt ved henvendelser til redaksjonen: otf@oslotann.no

Publisert 15.12.2021