Informasjon til annonsører

Er du interessert i å annonsere i OTF-nytt? 
Vi tar i mot annonser fra store og små aktører.

Medieplan for OTF-nytt 2022 med priser samt utstillingsplan kan lastes ned her.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på epost otf@oslotann.no eller telefon 22436450 (variabel kontortid).

Annonsefiler sendes til otf@oslotann.no innen angitte materiellfrister.

Oppdatert 10.12.2021