Utgivelser og annonsepriser OTF-nytt 2023

Fra januar 2023 blir OTF-nytt kun publisert digitalt.

Blant annet på grunn av  høye porto- og produksjonskostnader vil OTF-nytt fra 2023 kun bli publisert på våre nettsider.
Papirutgaven går helt ut.
Kontakt OTFs kontorleder på epost otf@oslotann.no om du ønsker å annonsere.

Planlagte utgivelser i 2023
Vi tar forbehold om endringer av publiseringsdatoer.

OTF-nytt 1-23 20. februar.  Annonse og materiellfrist: 1. februar.

OTF-nytt 2-23 19. juni. Annonse og materiellfrist: 1. juni.

OTF-nytt 3-23 11. september. Annonse og materiellfrist: 21. august.

OTF-nytt 4-23 18. desember. Annonse og materiellfrist: 27. november.

Annonsepriser og format

Helside, stående A4 B 210 x H 297 mm + 3 mm utfall. Pris NOK 8100 + mva

Baksiden stående A4 B 210 x H 297 + 3 mm utfall. Pris NOK 8300 + mva

Halvside liggende B 210 eller 190 x H 110 mm + 3 mm utfall. Pris NOK 5200 + mva

Kvartside stående (1/4) B 90 mm x H 120 mm + 3 mm utfall. Pris NOK 4300 + mva

Rubrikkannonser for kjøp og salg av praksiser, stillingsannonser m.m. publiseres i hovedsak på våre nettsider . Disse annonsene er gratis for OTFs og NTFs medlemmer.

Kollegapriser

For medlemstannleger gis det 30% rabatt på annonseprisene forutsatt innsending av ferdigproduserte annonsefiler.
Tilrettelegging av annonser koster koster kr 1000,- + mva pr. påbegynte time. Vi har ikke grafisk designere, men kan være behjelpelig med enkel utforming av annonser.

Publisert 30.12.2022