Vi ønsker å kjøpe portefølje til attraktiv klinikk i Oslo sentrum.
Ta kontakt på pasientkartotek@gmail.com