Tannlegepraksis sentralt i Oslo sentrum (St Olavs plass) selges/overdras på grunn av oppnådd pensjonsalder.
Beregnet overtagelse i 2023.
Henvendelse pr. mail til sve-dmar@online.no