Sekretær søkes til moderne praksis på Frogner, Oslo sentrum vest.

Ønskelig med 80-100% stilling, eventuelt 40-60% stilling.

Tiltredelse i januar 2024.

Erfaring fra privatpraksis er ønskelig.

Kontakt meg for mer informasjon:

Telefon 93260500