Oslo Tannlegeforening

Oslo Tannlegeforening (OTF) er en lokalforening av Den norske tannlegeforening (NTF). Våre medlemmer er tannleger som praktiserer i Oslo og deler av Viken;  Nordre Follo (Ski, Oppegård), Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Ytre Enebakk, Asker og Bærum.

Les mer

Våre kurs

Se hele kursoversikten