OTF-nytt

OTF-nytt er foreningens medlemsblad. 

Årets første utgave av medlemsbladet er publisert!

Det planlegges for 4 utgaver i år.

Jubileumsåret 2024 er i gang – og OTF-nytt nr- 1-2024 er publisert! 

Oslo Tannlegeforening fyller 125 år i år. Dette vil bli markert på mange måter, blant annet med et jubileumsball i oktober og en egen jubileumslogo.

I denne utgaven kan du lese mer om:

Jubileumsball, sammendrag heldagskurs 2023 og medlemskurs desember 2023.
Bli bedre kjent med en ung praksiseier i Oslo.

Stafett, medlemskontingent 2024 med mer.

Les mer

 

OTF-nytt 2024

Alle utgaver kan også leses her

OTF-nytt 2023

OTF-nytt 2023 kan leses her

Generalforsamlingsutgaven 2023

OTF-nytt 2022

OTF-nytt 2022 kan du lese her

 

Eldre versjoner av bladet kan leses bak innlogging på MinSide på www.tannlegeforeningen.no.

Du kan også kontakte oss på epost otf@oslotann.no om du savner en utgave.

Husk å oppgi medlemsnummer!

Ønsker du å annonsere?

Ta kontakt med oss på otf@oslotann.no eller telefon 22 43 64 50 (kontortiden varierer).