Om OTF

Oslo Tannlegeforening (OTF) er en lokalforening av Den norske tannlegeforening (NTF). Våre medlemmer er tannleger som praktiserer i Oslo, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Enebakk, Asker og Bærum.

Våre medlemmer er tannleger som praktiserer i tidligere Oslo fylke og Asker & Bærum distrikt i tidligere Akershus fylke og Follo distrikt (dvs. kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene (Dalefjerdingen og Ytre) av Enebakk kommune).

OTF har ca. 1400 medlemmer. I tillegg er det ca. 170 tannleger fra andre lokalforeninger som har assosiert medlemskap i OTF.

OTF driftes av et valgt styre og en ansatt kontorleder.