Program OTFs medlemskurs

Dette programmet gjelder for fysiske kurs på Stortingsgata Kurs-og Konferanse

For våre medlemswebinar gjelder eget program. 

Bevertning på medlemskursene (tirsdagskursene)
Kaffe, te og isvann er gratis.
Det blir ikke servert mat på våre kurs dersom ikke annet er oppgitt. 

Program for medlemskursene (tirsdagskursene)
Fra august 2024 endres programmet slik at det kun blir to økter og en lengre pause. 

16.45: Registrering starter i 1. etasje.
17:00: Besøk på dentalutstillinger i 6. etasje. Kaffe, te.
17.30 – 17.35: Velkommen og informasjon fra OTFs leder. Ordførersalen, 6. etasje.
17.35 – 18.30: Faglig del 1
18.30 – 19.00: Pause 1 og besøk på dentalutstillinger.
19.00 – 20.00: Faglig del 2
20.00: Slutt

Avvik kan forekomme.

Sted
Våre faste medlemskurs holdes på Stortingsgata Kurs-og Konferanse (Stortingsgaten 20, Oslo) dersom ikke annet er angitt.

Husk å registrer deg inn i første etasje før du går opp til møtelokalene.

Program for andre kurs publiseres under hvert enkelt kurs.

Oppdatert 05.06.2024