Program OTFs medlemskurs

Dette programmet gjelder for fysiske kurs på Høyres Hus

For våre medlemswebinar gjelder eget program. 

Bevertning på medlemskursene (tirsdagskursene)
Kaffe, te og isvann er gratis.
Det blir ikke servert mat på våre kurs dersom ikke annet er oppgitt.

Program for medlemskursene (tirsdagskursene)
Kl 16.45 Registrering starter i 1. etasje. 
Kl 17.00 Besøk på dentalutstillingene i 6. etasje. Kaffe, te.
Kl 17.30 – 17.45 Informasjon i plenum (Ordførersalen, 6. etasje) fra OTFs leder
Kl 17.45 – 18.30 Faglig del
Kl 18.30 – 19.00 Pause med besøk på dentalutstillingene. Kaffe, te.
Kl 19.00 – 20.30 Faglig del
Kl 20.30 Slutt

Avvik kan forekomme.

Sted
Våre faste medlemskurs holdes på Høyres Hus og konferansesenter (Stortingsgaten 20, Oslo) dersom ikke annet er angitt.

Husk å registrer deg inn i første etasje før du går opp til møtelokalene.

Program for andre kurs publiseres under hvert enkelt kurs.

Oppdatert 21.12.2022