Program OTFs medlemskurs

Dette programmet gjelder for fysiske kurs på Høyres Hus

For våre medlemswebinar gjelder eget program. 

Bevertning på medlemskursene (tirsdagskursene)
Kaffe, te og isvann er gratis.
Det blir ikke servert mat på våre kurs dersom ikke annet er oppgitt.

Program for medlemskursene (tirsdagskursene)
16.45: Registrering starter i 1. etasje
17:00: Besøk på dentalutstillinger. Kaffe, te.
17.30 – 17.35: Velkommen og informasjon fra OTFs leder. Ordførersalen, 6. etasje.
17.35 – 18.20: Faglig del 1
18.20 – 18.40: Pause 1 og besøk på dentalutstillinger. Emil Stang og Karen Platou, 6. etasje.
18.40 – 19.25: Faglig del 2
19.25 – 19.45: Pause 2 og besøk på dentalutstillinger. Emil Stang og Karen Platou, 6. etasje.
19.45 – 20.30: Faglig del 3
20.30: Slutt

Avvik kan forekomme.

Sted
Våre faste medlemskurs holdes på Høyres Hus og konferansesenter (Stortingsgaten 20, Oslo) dersom ikke annet er angitt.

Husk å registrer deg inn i første etasje før du går opp til møtelokalene.

Program for andre kurs publiseres under hvert enkelt kurs.

Oppdatert 02.03.2023