Praksistaksering

Oslo Tannlegeforening (OTF) har et praksistakseringsutvalg som kan bistå OTFs medlemmer eller deres etterlatte med verdivurdering av tannlegepraksis.

Honorar for oppdraget belastes oppdragsgiver av OTF. Honorarets størrelse fastsettes av OTFs styre.
Utvalgets verdivurdering av den enkelte tannlegepraksis foretas av minst 2 av utvalgets medlemmer.

Verdivurdering sendes skriftlig til oppdragsgiver og med kopi til kontorleder i OTF.

Utvalget kan, dersom de finner dette påkrevet, innhente uttalelse eller prisvurdering av praksisens tekniske utstyr hos et dentaldepot.

Praksistakseringsutvalget kan ikke pålegges å påta seg oppdrag utenfor Oslo Tannlegeforenings virkeområde (Oslo, Follo, Asker & Bærum). Oppdrag utenfor OTFs område vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ekstra kostnader må påregnes (transport, diett, praksisfravær).

Pris for befaring
Verdivurdering av praksis for OTF-medlemmer kr. 7000,- eksl. mva (pr. 1.1.21)
Verdivurdering av praksis for ikke-medlemmer kr. 9000,- eksl. mva (pr. 1.1.21)

For MNTF medlemmer som praktiserer utenfor OTFs virkeområde, vil pris fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Henvendelser om praksistaksering rettes i første omgang til OTFs sekretariat på e-post otf@oslotann.no eller telefon 22 43 64 50. Kontakt til utvalget blir formidlet videre.

Skjema til bruk ved verdivurdering av praksis kan lastes ned her:
Taksering-av-praksiser-skjema.pdf