Praksistaksering

Praksistaksering
Oslo Tannlegeforening (OTF) har et praksistakseringsutvalg som kan bistå OTFs medlemmer eller deres etterlatte med verdivurdering av tannlegepraksis.

Oppdragsgiver mottar faktura fra OTF for tjenesten. I noen tilfeller kan vi be om hel eller delvis forhåndsbetaling.

Utvalgets verdivurdering av den enkelte tannlegepraksis foretas av minst 2 av utvalgets medlemmer.
Verdivurdering sendes skriftlig til oppdragsgiver og med kopi til sekretariat i Oslo Tannlegeforening.

Utvalget kan, dersom de finner dette nødvendig, innhente uttalelse eller prisvurdering av praksisens tekniske utstyr hos et dentaldepot.

Pris for befaring / verdivurdering
Verdivurdering av praksis for OTF-medlemmer kr.  8 500,- + MVA (pr. 1.1.24)
Verdivurdering av praksis for ikke-medlemmer kr. 12 500,- + MVA (pr. 1.1.24)

OTF tar ikke oppdrag for tannleger som ikke er medlem i Den norske tannlegeforening (MNTF).

OTFs takseringsutvalg er ikke pålagt å påta seg oppdrag utenfor OTFs geografiske virkeområde. Slike oppdrag vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også selv om oppdragsgiver er assosiert medlem i OTF. Hvis utvalget påtar seg et slikt oppdrag, vil pris fastsettes i hvert enkelt tilfelle og ekstra kostnader må påregnes (transport, diett og praksisfravær).

Utvalgets medlemmer er ikke ansatt i OTF eller Den norske tannlegeforening (NTF) for å utføre denne tjenesten, og gjør dette utelukkende på sin fritid.

Henvendelser om praksistaksering rettes i første omgang til OTFs sekretariat på e-post otf@oslotann.no eller telefon 22 43 64 50. Medlemsnummer i NTF må oppgis samt adresse for praksisen som skal verdivurderes.
Kontakt til utvalget blir formidlet videre.

Skjema til bruk ved verdivurdering av praksis kan lastes ned her:
Taksering av praksis skjema 2024 PDF
Taksering av praksis skjema 2024 Word