Program OTFs medlemswebinar

Tirsdagskursene / webinar

OTF benytter Zoom til sine webinar.

Kl. 17.30:  Informasjon fra OTFs leder
Kl. 17.35:  Introduksjon av kveldens foreleser. Forelesning, del 1.
Kl. 18.20: Pause, digitale utstillinger
Kl. 18.35: Forelesning, del 2
Kl. 19.20: Avslutning og svar på spørsmålene som er stilt i Q&A
Kl. 20.00 /20.30: Slutt

Forbehold om endring i oppsatt plan.

For OTFs medlemskurs på Høyres Hus gjelder eget program.