Etikk

Etikk

NTFs etiske regler fastlegges av tannlegene selv, og skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegens yrke.

Det er hensynet til pasienten som er det overordnede i det etiske regelverket. Tannlegens forhold til pasienten må styres av respekt og empati, og målet må være å tilby pasienten best mulig omsorg og behandling. Tidligere var «kollegiale bestemmelser» en del av navnet på regelverket. Vi skal naturligvis støtte og hjelpe kolleger, og ta kollegiale hensyn, men kollegialitet må aldri gå på bekostning av hensynet til pasienten. Tannleger skal også ta etiske hensyn overfor medarbeidere og arbeidsgiver, men aldri på en slik måte at pasientens helse blir nedprioritert.

Alle medlemmer av NTF oppfordres til å sette seg grundig inn i våre etiske regler, bruke dem og la disse være med å styre deres virksomhet. Bestemmelsene i regelverket er bindende for foreningens medlemmer.

Les NTFs Etiske regler her

Brudd på reglementet skal først søkes løst i lokalforeningen før de går videre til NTFs etikkråd (etikkrådet).

Les mer om NTFs etikkråd her