Covid-19

 

Covid-19 informasjon

Vi henviser til NTFs nettsider. Der finner du informasjon, nyheter og meldinger om koronaviruset som er aktuelle for våre medlemmer.  NTF er i tett dialog med helsemyndighetene og holder seg fortløpende oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Oppdatering fra NTF 17.12.2021 

Myndighetene kan komme med løpende oppdateringer både knyttet til testing av ansatte og pasienter, samt mer generelle råd til helsetjenesten. Det vil være krevende for OTF og NTF å holde medlemmene kontinuerlig oppdatert gjennom jul og nyttår. Vi ber derfor medlemmene om å selv sørge for å holde seg oppdatert rundt gjeldende informasjon på FHI og Helsedirektoratets sider.

Oppdatering 28.09.2021:

Gjenåpningen av samfunnet 25. september betyr også at råd og retningslinjer for tannhelsetjenesten revideres. NTF har i dag (28.9.2021) publisert oppdatert informasjon:

«Regjeringen har besluttet at landet nå går over til en «normal hverdag med økt beredskap». FHI har utarbeidet nye råd til helse- og omsorgstjenesten til bruk i den nye hverdagen.

For tannhelsetjenesten anbefaler FHI basalt smittevern i normal tilstand og forsterket basalt smittevern ved økt smitterisiko. Råd om forsterkede smitteverntiltak gjelder ved økende smitte av alle agens, ikke bare covid-19. Det er den samlede belastningen av covid-19, influensa, RS-virus, norovirus o.l. som blir avgjørende for bruk av forsterkede tiltak. FHIs råd vil være førende dersom når det skal tas en beslutning om å ta i bruk forsterkede tiltak.

Både FHI og Helsedirektoratet har arkivert informasjonssidene om covid-19 pandemien. NTF har valgt å gjøre det samme. Informasjon og lenker vil fremdeles ligge tilgjengelig under Fag & politikk og Jus & arbeidsliv, men sidene vil ikke lenger oppdateres, og vi garanterer ikke for innholdets gyldighet.» 

Dette gjelder også for OTFs egne nettsider.

Les mer på NTFs nettsider her

 

Andre nyttige nettsider for tannhelsetjenesten
(etter gjenåpningen 25.09.2021 kan det være at lenker er utdatert)

www.helsedirektoratet.no

www.fhi.no

For mer informasjon se egne sider for:

Tannhelsefaglige råd koronavirus 

Juridiske råd og informasjon til privatpraktiserende tannleger

Informasjon til ansatte tannleger

Folkehelseinstituttet: Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

Helsedirektoratet: Råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten i forbindelse med covid-19-utbruddet

Smitteverntiltak kurs og arrangementer

NTF og OTF vil alltid operere i tråd med myndighetenes råd og regler for smittevern og tilpasse kurstilbudet i takt med gjeldende anbefalinger. Dette innebærer blant annet:

– Lokaler som brukes til kurs med fysisk deltakelse skal kunne sikre god avstand mellom deltakerne
– Avvikling av pauser og lunsj skal gjennomføres på en trygg og sikker måte
– Ekstra renhold og tilgang på Antibac
– Tilrettelegging for digital gjennomføring av gruppearbeid og veiledning hvis det skulle oppstå behov for dette

NTF og OTF forutsetter at alle kursdeltakere følger følgende forholdsregler for å unngå smitte:

– Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
– Hold minimum 1, helst 2 meters avstand til andre deltakere og kursgivere.
– Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
– Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig.

Publisert 16.09.2021