Bli medlem

Bli medlem eller assosiert medlem

For å bli medlem av Oslo Tannlegeforening (OTF) kan du enten fylle ut skjemaet under eller sende oss en e-post.

Kun tannleger som er medlemmer i Den norske tannlegeforening (NTF) kan bli opptatt som medlem i OTF.

Les mer om medlemskap i OTFs vedtekter.
Les mer om OTFs kontingentsatser

Ordinært medlemskap:
Kontingenten for ett år er kr 925.- (fra januar 2024)

Som medlem av Oslo Tannlegeforening får du:
– Gratis faglige medlemsmøter 6 ganger i året
– Heldagskurs til medlemspris en gang i året
– Stemmerett på generalforsamlingen en gang i året
– Medlemsblad 4 ganger i året (digitalt)
– Nyhetsbrev på e-post i forkant av OTFs arrangement og annen nyttig informasjon
– Mulighet til å delta og påvirke foreningens arbeid

Ikke-yrkesaktive medlemmer etter NTFs retningslinjer betaler kr 465,- pr. år.

Tannleger som har rett til redusert kontingent etter NTFs retningslinjer betaler kr 465,- pr. år.

Assosiert medlemskap
Kontingenten for ett år er  kr 695.- (fra januar 2024)

Tannleger som arbeider utenfor OTFs område og som er medlem i en annen lokalforening kan søke om assosiert medlemskap.

Assosiert medlemskap inkluderer tilgang til OTFs aktiviteter til medlemsbetingelser. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen og kan heller ikke delta i foreningsarbeid.

Personvernregler / GDPR kan du lese her.

Oppdatert 19.12.2023

 

Bli Medlem Form
Er du medlem i Den norske tannlegeforening?:
Søker du assosiert medlemskap i OTF?:
Oslo Tannlegeforening distribuerer ikke personopplysninger til tredje part uten å ha innhentet samtykke. Les mer om GDPR for NTFs medlemmer her: GDPR og Datasikkerhet - Tannlegeforeningen