Pasientinformasjon

For pasienter
I menyen finner du som pasient nyttig informasjon om blant annet klageordninger på tannhelsetjenester.

For mer forbrukerstoff om tannhelse – se  www.helsenorge.no/tannhelse

 

For tannleger
For rettigheter om trygd og stønad til tannbehandling se NTFs nettsider om «Trygd og tannbehandling»

For mer forbrukerstoff om tannhelse – se www.helsenorge.no/tannhelse