Obligatorisk etterutdanning

NTFs obligatoriske etterutdanning

Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. NTF innførte derfor obligatorisk etterutdanning i 2015. Ordningen skal sikre kontinuerlig kompetanseheving av våre medlemmer og være et løfte til, og en trygghet for, befolkningen og samfunnet. Obligatorisk etterutdanning skal vise at NTFs medlemmer har et bevisst forhold til yrkesutøvelsens viktige samfunnsansvar, og bidra til at medlemskap i NTF er et kvalitetsstempel.

Les mer om NTFs obligatoriske etterutdanning på NTFs nettsider

Timekrav
Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 40 timer etterutdanning i perioden 1.1.2021 til 31.12.2023.

Les mer om reglene for obligatorisk etterutdanning på NTFs nettsider

NTFs nettbaserte kurs 
NTFs Nettkurs gjennomføres i sin helhet digitalt. Nettkursene er kun tilgjengelige for NTFs medlemmer. Smittevernkurset og kurset i folketrygdens stønadsordning er obligatoriske for etterutdanningsperioden 2021-2023. Flere obligatoriske kurs er under utvikling.

Les mer om NTFs Nettbaserte kurs