OTFs leder Silje Bach sier at årets representantskapsmøte må sies å være en stor seier for foreningsdemokratiet, og OTF er meget fornøyd med resultatene. Erfaringene med en egen redaksjonskomité har vært veldig bra, og vi håper denne ordningen videreføres. Det har vært lange og innholdsrike dager fylt med diskusjon, frustrasjon og glede. Det må poengteres at det å være tillitsvalgt byr på utfordringer, men ikke minst er det veldig lærerikt, sosialt og hyggelig.

Les mer her: https://oslotann.no/otf-nytt/otf-nytt-2023/