Varsel om ordinær generalforsamling i OTF 5. november 2024.

Vi søker medlemmer til verv for kommende års styre, nemnder og utvalg.

Les mer i denne utgaven av OTF-nytt