Få med deg det fyldige sammendraget fra augustkurset med Axel Bergman.

Det er også et flott intervju med Bano Singh. Hun er grunnleggeren av klinikk for lukt, smak og oral smerte ved Det odontologiske fakultet i Oslo der hun er en veiviser og jobber banebrytende innen dette fagfeltet.

OTF-nytt nr. 3 her 

God høst!