Endelig er sommerutgaven av OTF-nytt publisert!
Denne utgaven inneholder variert stoff, blant annet sammendrag fra tre medlemskurs.
Vi blir også bedre kjent med NTFs nye spesialrådgiver for fag-og etterutdanning.

Les hele bladet her