Tannlegepraksis sentralt i Oslo sentrum (St Olavs plass)selges/overdras på grunn av oppnådd pensjonsalder.
Praksisen er taksert av Dental Sør og Oslo Tannlegeforenings takseringsutvalg.

Henvendelse pr e-post:  smarten@broadpark.no