Tannklinikk til salgs i løpet av 2024.
Eier ønsker å redusere egen jobbing på grunn av alder. De andre tannlegene vil fortsette som før i klinikken.
Klinikkeier ønsker å jobbe ca. 60 – 80% i noen år til; dette er viktig å ta med i vurdering for nye eiere.
Jeg ønsker henvendelser som er seriøse og kommer med en god plan for klinikkens drift, og at våre ansattes fremtid er trygg.
Det ønskes ryddige, klare og gode avtaler ved et salg.

Henvendelse til: tannklinikksalg@outlook.com