Søknad om å få arbeide som tannlege

Mitt navn er Sushma Pandey Dhakal. Jeg har master i Odontologi fra Nepal, uteksaminert år 2008. Spesialisering i Oral medisin og radiologi fra India, uteksaminert år 2011. Jeg har fått innvilget midlertidig lisens som tannlege i Norge og ønsker med dette i søke på å få arbeide som allmenntannlege under veiledning fra mars 2022.

Siden 2011 har jeg jobbet klinisk med pasienter i Nepal før jeg i 2018 kom til Norge. Jeg har bred erfaring med å jobbe som tannlege. Jeg gjør alle typer av behandlinger, med spesiell erfaring i kliniske diagnose av slimhinnesykdommer, TMJ problemer og orofasiale smerter. Jeg har spesiell erfaring i å ta og analysere ulike typer av radiologi (OPG, bitewings, IOPA, okklusal film osv.) og har 3 års spesialutdannelse fra India (se min CV)

Per i dag er jeg ansatt ved institutt for Oral Biologi, Det Odontologiske fakultet, Universitet i Oslo. Mitt prosjekt er relatert til orale dysplasier og plateepitelkarsinomer (Biomarkør studie). Jeg har levert min doktorgradsavhandling og vil disputere i løpet av kort tid.

I tillegg har jeg bestått Norskprøve nivå 3, hvor jeg fikk karakter B. Som person er jeg pliktoppfyllende, selvstendig og hjelpsom. Jeg har fått innvilget et midlertidig lisens som tannlege, og håper å få anledning til å arbeide som tannlege i Norge.

Link til min CV: Sushma Pandey Dhakal – Institutt for oral biologi (uio.no)

Hilsen,
Sushma Pandey Dhakal
Mobil: 93 97 57 89
Stipendiat, Det odontologiske fakultet
Institutt for oral biologi

Tannlegehytta trenger din hjelp!

OTF vil bidra og oppfordrer alle medlemmer til å gjøre det samme. 

Tannlegehytta i Sørkedalen ble ferdigstilt i 1930, bygget av tannlegestudenter gjennom flere dugnader, og har siden den gang vært i Odontologforeningens eie. Hytta brukes nå av tannlegestudenter og leies ut til andre foreninger eller for private hytteturer.

Hytta trenger omfattende rehabilitering; Rehabilitering av to pipeløp, yttervegg (øst) og nytt tilbygg til utedo. De siste årene har østveggen sunket sammen, med en tydelig utbuling fra midten av veggen. Etter befaring med byggmester, ble det konkludert med at det er råte og insekter som har skyld i dette. Dette er et problem som kommer til å forplante seg dersom det ikke stanses, og vil ha stor innvirkning på hyttas struktur og bæreevne. Vi i Hyttestyret trenger derfor hjelp til å finansiere en forsterkning og stans i forråtnelsesprosessen av den ene ytterveggen på hytta. I tillegg ble det også konkludert at det må bygges et nytt bygg til utedo, da verken tak eller vegger virker optimalt lenger. Et dårlig tak har ført til stor råte og fukt i både tak, gulv og vegger. Dette er en liten del av tilbygget til originalhytta. Etter tilsyn fra Brann- og redningsetaten kom det også frem at to av pipeløpene trenger omfattende rehabilitering.

Del denne lenken med så mange som mulig, alle som vil beholde de minnene vi har fra tannlegehytta: spleis.no/tannlegehytta

Alle pengene som samles inn er øremerket og alle beløp tas gledelig imot. Alle pengene som samles inn går til omfattende rehabilitering.

Hjelp oss med å rehabilitere hytta slik at den kan glede i minst 90 år til!

Les mer på Odontologforeningens nettsider: https://www.facebook.com/of.uio/

Publisert 14.10.2021