Vår historie

Foreningen ble stiftet 15. desember 1899 under navnet Christiania Tandlægeselskap.

Kristiania Tandlægeforening ble stiftet 19. desember 1908 og selskapene ble sammenslått til Kristiania Tandlægeforening 31. januar 1917.

Senere har foreningens navn blitt endret flere ganger:

16. desember 1924 til Oslo Tannlægeselskap,

4. desember 1984 til Oslo Tannlegeselskap og det siste

4. november 2008 til Oslo Tannlegeforening.

 

Foreningens navn kan forkortes til OTF.