Logo
 
 
 
 
 

OTF-nytt

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening

 
OTF-nytt er Oslo Tannlegeforenings eget medlemsblad.
Publikasjonen utgis 6 ganger i året og distribueres til ca. 1500 medlemmer i Oslo, Follo-regionen og Asker & Bærum.

Les mer om utgivelsesplan, format og annonsepriser 2018 her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening