Logo
 
 
 
 
 

OTF-nytt

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening

 
OTF-nytt er Oslo Tannlegeforenings eget medlemsblad.
Publikasjonen utgis 6 ganger i året og distribueres til ca. 1550 medlemmer i Oslo, Follo-regionen og Asker & Bærum.

Ønsker du eldre versjoner enn 2019, ta kontakt med OTFs sekretariat.

Les mer om utgivelsesplan, format og annonsepriser 2020 her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening