OTF-nytt 2022

Her kan du lese alle versjonene av OTF-nytt fra 2022.
Eldre versjoner fås ved henvendelser til otf@oslotann.no. Oppgi navn og og medlemsnummer.

OTF-nytt 1-22 januar-mai

OTF-nytt 2-22 juni-juli-august

OTF-nytt 3-22 september-oktober-november

OTF-nytt 4-22 desember-januar