Valg av tannlege

Informasjon om en rekke forhold du bør tenke på ved valg av tannlege.

Norske pasienter kan fritt velge hvilken tannlege de ønsker gå til, både i den offentlige og den private tannhelsetjenesten.

Over 90% av de praktiserende tannlegene i Norge er medlem av Den norske tannlegeforening (MNTF) og har dermed også pliktmedlemskap i den lokalforeningen der de praktiserer. MNTF tannleger som praktiserer i Oslo, Asker, Bærum, Ås, Vestby, Nordre Follo (Ski, Oppegård) Enebakk, Frogn og Nesodden er medlem i Oslo Tannlegeforening (OTF).

I tillegg til regler og lover som gjelder for alle tannleger som praktiserer i Norge har NTF pålagt sine medlemmer en del ekstra plikter som gir deg som pasient gode grunner til å velge en tannlege som er MNTF.

Hvor finner jeg nærmeste tannlege?
Det finnes dessverre ingen fullstendig liste over hverken offentlige eller private tannklinikker.

For mer utfyllende informasjon om valg av tannlege ber vi deg gå til NTFs nettsider.

Informasjon til pasienter som vurderer tannbehandling i utlandet

Vurderer du tannbehandling i utlandet? Da bør du lese denne informasjon på NTFs nettsider først.