Klageordning

Klageordning for pasienter

Oslo Tannlegeforening (OTF) retter seg etter Den norske tannlegeforenings (NTF) regler for klageordning.

Alle klager må sendes skriftlig og inneholde både klagerens og tannlegens navn, adresse og kontaktinformasjon. Bruk vårt klageordningsskjema. Er det for liten plass i skjemaet, komplementer med opplysninger på eget ark. Oslo Tannlegeforening behandler i utgangspunktet saker som omfatter medlemstannleger i vårt eget virkeområde.

Last ned og lagre klageordningsskjema på egen PC før du fyller det ut.
Last ned skjema for klage på tannhelsetjeneste – Word dokument  Skjema for innsending av klage
Last ned skjema for klage på tannhelsetjeneste – PDF Skjema for innsending av klage

Får du ikke tilgang til skjemaene, send en epost til klage@oslotann.no så sender vi skjemaet i epost eller vanlig post.
Skjemaet må sendes som vedlegg i e-post eller pr. post.

Viktig å lese før du klager
Før du klager, bør du lese NTFs regler for klagebehandling og NTFs regler for lokalforeningenes klagenemnder.

Implantatsaker og erstatningssaker på over kr 10 000,- skal som regel behandles av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Klager på kjeveortopeder skal rettes til Norsk Kjeveortopedisk Forening (NKF).

Andre nyttige linker

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Kjeveortopedisk Forening (NKF)

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten )
Helsenorge
Helsetilsynet
HELFO
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Pasient – og brukerombudet
Hva koster tannlegen – Forbrukerrådet – Tannlege
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet

Oppdatert   13.1.2020