Hvem kan delta?

Hvem kan delta på OTFs medlemskurs?

På kurs som arrangeres fysisk er det begrenset kapasitet. Her vil medlemmer som har pliktmedlemskap i OTF bli prioritert sammen med assosierte medlemmer. Medlemskontingenten for inneværende år må være betalt.

Tannleger som har sitt pliktmedlemskap i en annen lokalforening en OTF, kan søke om assosiert medlemskap.

Annet tannhelsepersonell kan ikke delta på våre kurs uten at dette er forhåndsgodkjent av styret i Oslo Tannlegeforening. Våre gratiskurs er som regel fulltegnet og med ventelister, derfor gis det ikke automatisk adgang for andre enn OTFs medlemmer.

På webinarene kan alle MNTF tannleger delta. Tannleger som ikke er har betalt for assosierte medlemskap i OTF, må betale kursavgift.

Annet tannhelsepersonell kan delta på webinarene mot å betale kursavgift.