Hvem kan delta?

Hvem kan delta på OTFs medlemskurs?

På kurs som arrangeres fysisk er det begrenset kapasitet. Her vil medlemmer som har pliktmedlemskap i OTF bli prioritert sammen med assosierte medlemmer. Medlemskontingenten for inneværende år må være betalt.

Tannleger som har sitt pliktmedlemskap i en annen lokalforening enn OTF, kan søke om assosiert medlemskap.

Våre gratiskurs er som regel fulltegnet og med ventelister, derfor gis det ikke automatisk adgang for andre enn OTFs medlemmer.

De legges likevel ut et begrenset antall plasser for annet tannhelsepersonell og MNTF tannleger som ikke er medlem i OTF. Disse må da betale en kursavgift ved påmelding. Kursplassene blir lagt ut samme dag som kurset åpner for påmelding og prisen for vil variere fra kurs til kurs.

På webinarene kan alle MNTF tannleger delta. Tannleger som ikke er har betalt for assosierte medlemskap i OTF, betaler kursavgift.
Annet tannhelsepersonell kan delta på webinarene mot å betale kursavgift.

Oppdatert 26.01.2024