Kurs – praktisk informasjon

Her finner du medlemskurs og aktiviteter som arrangeres av Oslo Tannlegeforening (OTF).

Påmelding er påkrevd. Klikk på det aktuelle kurset og følge instruksene under kursbeskrivelsen. Det kreves ingen innlogging, men du må være medlem i OTF og ha medlemsnummeret til klart. Du har samme medlemsnummer i OTF som i NTF.

Registrering av etterutdanningstimer skjer automatisk til NTF. Er du ikke påmeldt eller uteblir fra kurset, får du heller ikke godskrevet timene.

For kurs i regi av Den norske tannlegeforening, se NTFs hjemmesider.

Utstillinger
Vi har utstillere med på våre medlemskurs som holdes på Høyre Hus.
Ønsker ditt firma å delta som utstiller, ta kontakt med OTFs kontorleder på epost otf@oslotann.no eller telefon 22 43 64 50.
Les mer om priser og utstillinger her.

Er det noe du savner, ta kontakt med oss på otf@oslotann.no