Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bli medlem

 
For å bli medlem av Oslo Tannlegeforening kan du enten fylle ut skjemaet under eller sende oss en e-post.  Kun tannleger som er medlemmer i Den norske tannlegeforening kan bli opptatt som medlem i OTF.

Les mer om medlemskap i OTFs vedtekter.
Les mer om OTFs kontingentsatser

Ordinært medlemskap:
Kontingenten for ett år er kr 800.- (fra 1.1. 2021)

Som medlem av Oslo Tannlegeforening får du:
 - Gratis faglige medlemsmøter / webinar 6 ganger i året
 - Heldagskurs til medlemspris en gang i året
 - Stemmerett på generalforsamlingen en gang i året
 - Medlemsblad 4 ganger i året (fra 2021)
 - Nyhetsbrev på e-post i forkant av OTFs arrangement
 - Mulighet til å delta i foreningens arbeid

Assosiert medlemskap
Tannleger som arbeider utenfor OTFs område og er medlem i en annen lokalforening kan søke om assosiert medlemskap.

Assosiert medlemskap inkluderer tilgang til OTFs aktiviteter til medlemsbetingelser. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen og kan ikke delta i foreningens arbeid.

Kontingentsatsene finner du her.

Personvernregler / GDPR kan du lese her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening